Nieodebranie zwrotu listu poleconego a skuteczność doreczenia wezwania do zapłaty


Niepodjęcie pisma we wskazanym terminie naraża jego odbiorcę na poważne konsekwencje prawne. Prawo przywiduje bowiem, że z upływem 14 dni wyznaczonych na odbiór przesyłki doręczenie uważa się za dokonane. Rozwiązanie takie ma zapobiegać nieodbieraniu korespondencji przez osoby, które chcą przedłużać postępowanie lub uniknąć odpowiedzialności. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie fikcji prawnej doręczeń. Gdyby jej nie stosowano, to wiele spraw mogłoby się toczyć w nieskończoność, bowiem dłużnicy nie podejmowaliby pism (czasami odmawiając listonoszowi wprsot), co skutkowałoby tym, że żadnej sprawy nie dałoby się zakończyć. Jest to pewnego rodzaju wyjątek, od ogólnmej zasady gdzie uważa się, że pismo zostało skutecznie doręczone o ile adresat miał możliwość się z nim zapoznać. Dlatego przyjmuje się, że skoro adresat miał możlwość zapoznania się z pismem, ale trego nie uczynił, to po upływie 14 dni od dnia powiadomienia go istnieniu przesyłki - przyjmuje się prawne domniemanie, że zapoznał sie z treścią pisma, a sprawa toczy się dalej.

skontaktuj sie z nami - pomagamy zawodowo

ocenaocenaocenaocenaocena (5.0) czytajCzytaj więcej na blogu  czas Opublikowano: 2019-05-15

Odszkodowanie
Wygrywamy dla naszych klientów wysokie odszkodowania


Uzyskaj wysokie odszkodowanie. Ubezpieczyciel zanizył szkodę? Czujesz się niezadowolony?
Zajrzyj tu.