banner
Odsetki za opóźnienie a odsetki ustawowe za opóźnienie (różnice)

Rodzaj odsetek

Zasady obliczania

Wysokość*

odsetki ustawowe(art. 359 kc)

stopa referencyjna NBP + 3,5 pkt. proc.

5%

odsetki maksymalne(art. 359 § 2 prim. kc)

2 x odsetki ustawowe

10%

odsetki ustawowe za opóźnienie(art. 481 § 2 kc)

stopa referencyjna NBP + 5,5 pkt. proc.

7%

maksymalne odsetki umowne za opóźnienie(art. 481 § 2 pima kc)

2 x odsetki ustawowe za opóźnienie

14%

odsetki  ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

stopa referencyjna NBP + 8 pkt. proc.

9,5%

*czerwiec 2016 r.

Szanowni Państwo zajmujemy się również odwołaniem od decyzji Ubezpieczyciela.

Jeśli uważasz, że Ubezpieczyciel wypłacił Ci za mało lub odmówił wypłaty, skorzystaj z naszej innej strony, poświęconej tej tematyce


Zobacz naszą inne stronę kliknij tutaj.