Odszkodowanie podstawa prawna


Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny1)

Tytuł VI
Czyny niedozwolone

Art. 415. Kto z winy swej wyrz─ůdzi┼é drugiemu szkod─Ö, obowi─ůzany jest do jej naprawienia.

Art. 416. Osoba prawna jest obowi─ůzana do naprawienia szkody wyrz─ůdzonej z winy jej organu.

Art. 417. ┬ž 1. Za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů przez niezgodne z prawem dzia┼éanie lub zaniechanie przy wykonywaniu w┼éadzy publicznej ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç Skarb Pa┼ästwa lub jednostka samorz─ůdu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonuj─ůca t─Ö w┼éadz─Ö z mocy prawa.

2. Je┼╝eli wykonywanie zada┼ä z zakresu w┼éadzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorz─ůdu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za wyrz─ůdzon─ů szkod─Ö ponosi ich wykonawca oraz zlecaj─ůca je jednostka samorz─ůdu terytorialnego albo Skarb Pa┼ästwa.

Art. 4171. ┬ž 1. Je┼╝eli szkoda zosta┼éa wyrz─ůdzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia mo┼╝na ┼╝─ůda─ç po stwierdzeniu we w┼éa┼Ťciwym post─Öpowaniu niezgodno┼Ťci tego aktu z Konstytucj─ů, ratyfikowan─ů umow─ů mi─Ödzynarodow─ů lub ustaw─ů.

2. Je┼╝eli szkoda zosta┼éa wyrz─ůdzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia mo┼╝na ┼╝─ůda─ç po stwierdzeniu we w┼éa┼Ťciwym post─Öpowaniu ich niezgodno┼Ťci z prawem, chyba ┼╝e przepisy odr─Öbne stanowi─ů inaczej. Odnosi si─Ö to r├│wnie┼╝ do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zosta┼éy wydane na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucj─ů, ratyfikowan─ů umow─ů mi─Ödzynarodow─ů lub ustaw─ů.

3. Je┼╝eli szkoda zosta┼éa wyrz─ůdzona przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowi─ůzek ich wydania przewiduje przepis prawa, jej naprawienia mo┼╝na ┼╝─ůda─ç po stwierdzeniu we w┼éa┼Ťciwym post─Öpowaniu niezgodno┼Ťci z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji, chyba ┼╝e przepisy odr─Öbne stanowi─ů inaczej.

4. Je┼╝eli szkoda zosta┼éa wyrz─ůdzona przez niewydanie aktu normatywnego, kt├│rego obowi─ůzek wydania przewiduje przepis prawa, niezgodno┼Ť─ç z prawem niewydania tego aktu stwierdza s─ůd rozpoznaj─ůcy spraw─Ö o naprawienie szkody.

Art. 4172. Je┼╝eli przez zgodne z prawem wykonywanie w┼éadzy publicznej zosta┼éa wyrz─ůdzona szkoda na osobie, poszkodowany mo┼╝e ┼╝─ůda─ç ca┼ékowitego lub cz─Ö┼Ťciowego jej naprawienia oraz zado┼Ť─çuczynienia pieni─Ö┼╝nego za doznan─ů krzywd─Ö, gdy okoliczno┼Ťci, a zw┼éaszcza niezdolno┼Ť─ç poszkodowanego do pracy lub jego ci─Ö┼╝kie po┼éo┼╝enie materialne, wskazuj─ů, ┼╝e wymagaj─ů tego wzgl─Ödy s┼éuszno┼Ťci.

Art. 418. (utracił moc)

Art. 419. (uchylony)

Art. 420. (uchylony)

Art. 4201. (uchylony)

Art. 4202. (uchylony)

Art. 421. Przepis├│w art. 417, art. 4171 i art. 4172 nie stosuje si─Ö, je┼╝eli odpowiedzialno┼Ť─ç za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů przy wykonywaniu w┼éadzy publicznej jest uregulowana w przepisach szczeg├│lnych.

Art. 422. Za szkod─Ö odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto j─ů bezpo┼Ťrednio wyrz─ůdzi┼é, lecz tak┼╝e ten, kto inn─ů osob─Ö do wyrz─ůdzenia szkody nak┼éoni┼é albo by┼é jej pomocny, jak r├│wnie┼╝ ten, kto ┼Ťwiadomie skorzysta┼é z wyrz─ůdzonej drugiemu szkody.

Art. 423. Kto dzia┼éa w obronie koniecznej, odpieraj─ůc bezpo┼Ťredni i bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro w┼éasne lub innej osoby, ten nie jest odpowiedzialny za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů napastnikowi.

Art. 424. Kto zniszczy┼é lub uszkodzi┼é cudz─ů rzecz albo zabi┼é lub zrani┼é cudze zwierz─Ö w celu odwr├│cenia od siebie lub od innych niebezpiecze┼ästwa gro┼╝─ůcego bezpo┼Ťrednio od tej rzeczy lub zwierz─Öcia, ten nie jest odpowiedzialny za wynik┼é─ů st─ůd szkod─Ö, je┼╝eli niebezpiecze┼ästwa sam nie wywo┼éa┼é, a niebezpiecze┼ästwu nie mo┼╝na by┼éo inaczej zapobiec i je┼╝eli ratowane dobro jest oczywi┼Ťcie wa┼╝niejsze ani┼╝eli dobro naruszone.

Art. 425. ┬ž 1. Osoba, kt├│ra z jakichkolwiek powod├│w znajduje si─Ö w stanie wy┼é─ůczaj─ůcym ┼Ťwiadome albo swobodne powzi─Öcie decyzji i wyra┼╝enie woli, nie jest odpowiedzialna za szkod─Ö w tym stanie wyrz─ůdzon─ů.

2. Jednak┼╝e kto uleg┼é zak┼é├│ceniu czynno┼Ťci psychicznych wskutek u┼╝ycia napoj├│w odurzaj─ůcych albo innych podobnych ┼Ťrodk├│w, ten obowi─ůzany jest do naprawienia szkody, chyba ┼╝e stan zak┼é├│cenia zosta┼é wywo┼éany bez jego winy.

Art. 426. Ma┼éoletni, kt├│ry nie uko┼äczy┼é lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za wyrz─ůdzon─ů szkod─Ö.

Art. 427. Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowi─ůzany do nadzoru nad osob─ů, kt├│rej z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczyta─ç nie mo┼╝na, ten obowi─ůzany jest do naprawienia szkody wyrz─ůdzonej przez t─Ö osob─Ö, chyba ┼╝e uczyni┼é zado┼Ť─ç obowi─ůzkowi nadzoru albo ┼╝e szkoda by┼éaby powsta┼éa tak┼╝e przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje si─Ö r├│wnie┼╝ do os├│b wykonywaj─ůcych bez obowi─ůzku ustawowego ani umownego sta┼é─ů piecz─Ö nad osob─ů, kt├│rej z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczyta─ç nie mo┼╝na.

Art. 428. Gdy sprawca z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego nie jest odpowiedzialny za szkod─Ö, a brak jest os├│b zobowi─ůzanych do nadzoru albo gdy nie mo┼╝na od nich uzyska─ç naprawienia szkody, poszkodowany mo┼╝e ┼╝─ůda─ç ca┼ékowitego lub cz─Ö┼Ťciowego naprawienia szkody od samego sprawcy, je┼╝eli z okoliczno┼Ťci, a zw┼éaszcza z por├│wnania stanu maj─ůtkowego poszkodowanego i sprawcy, wynika, ┼╝e wymagaj─ů tego zasady wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego.

Art. 429. Kto powierza wykonanie czynno┼Ťci drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů przez sprawc─Ö przy wykonywaniu powierzonej mu czynno┼Ťci, chyba ┼╝e nie ponosi winy w wyborze albo ┼╝e wykonanie czynno┼Ťci powierzy┼é osobie, przedsi─Öbiorstwu lub zak┼éadowi, kt├│re w zakresie swej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej trudni─ů si─Ö wykonywaniem takich czynno┼Ťci.

Art. 430. Kto na w┼éasny rachunek powierza wykonanie czynno┼Ťci osobie, kt├│ra przy wykonywaniu tej czynno┼Ťci podlega jego kierownictwu i ma obowi─ůzek stosowa─ç si─Ö do jego wskaz├│wek, ten jest odpowiedzialny za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynno┼Ťci.

Art. 431. ┬ž 1. Kto zwierz─Ö chowa albo si─Ö nim pos┼éuguje, obowi─ůzany jest do naprawienia wyrz─ůdzonej przez nie szkody niezale┼╝nie od tego, czy by┼éo pod jego nadzorem, czy te┼╝ zab┼é─ůka┼éo si─Ö lub uciek┼éo, chyba ┼╝e ani on, ani osoba, za kt├│r─ů ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç, nie ponosz─ů winy.

2. Chocia┼╝by osoba, kt├│ra zwierz─Ö chowa lub si─Ö nim pos┼éuguje, nie by┼éa odpowiedzialna wed┼éug przepis├│w paragrafu poprzedzaj─ůcego, poszkodowany mo┼╝e od niej ┼╝─ůda─ç ca┼ékowitego lub cz─Ö┼Ťciowego naprawienia szkody, je┼╝eli z okoliczno┼Ťci, a zw┼éaszcza z por├│wnania stanu maj─ůtkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, ┼╝e wymagaj─ů tego zasady wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego.

Art. 432. ┬ž 1. Posiadacz gruntu mo┼╝e zaj─ů─ç cudze zwierz─Ö, kt├│re wyrz─ůdza szkod─Ö na gruncie, je┼╝eli zaj─Öcie jest potrzebne do zabezpieczenia roszczenia o naprawienie szkody.

2. Na zaj─Ötym zwierz─Öciu posiadacz gruntu uzyskuje ustawowe prawo zastawu dla zabezpieczenia nale┼╝nego mu naprawienia szkody oraz koszt├│w ┼╝ywienia i utrzymania zwierz─Öcia.

3. (uchylony)

Art. 433. Za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů wyrzuceniem, wylaniem lub spadni─Öciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba ┼╝e szkoda nast─ůpi┼éa wskutek si┼éy wy┼╝szej albo wy┼é─ůcznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za kt├│r─ů zajmuj─ůcy pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci i kt├│rej dzia┼éaniu nie m├│g┼é zapobiec.

Art. 434. Za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů przez zawalenie si─Ö budowli lub oderwanie si─Ö jej cz─Ö┼Ťci odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba ┼╝e zawalenie si─Ö budowli lub oderwanie si─Ö jej cz─Ö┼Ťci nie wynik┼éo ani z braku utrzymania budowli w nale┼╝ytym stanie, ani z wady w budowie.

Art. 435. ┬ž 1. Prowadz─ůcy na w┼éasny rachunek przedsi─Öbiorstwo lub zak┼éad wprawiany w ruch za pomoc─ů si┼é przyrody (pary, gazu, elektryczno┼Ťci, paliw p┼éynnych itp.) ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za szkod─Ö na osobie lub mieniu, wyrz─ůdzon─ů komukolwiek przez ruch przedsi─Öbiorstwa lub zak┼éadu, chyba ┼╝e szkoda nast─ůpi┼éa wskutek si┼éy wy┼╝szej albo wy┼é─ůcznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za kt├│r─ů nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci.

2. Przepis powy┼╝szy stosuje si─Ö odpowiednio do przedsi─Öbiorstw lub zak┼éad├│w wytwarzaj─ůcych ┼Ťrodki wybuchowe albo pos┼éuguj─ůcych si─Ö takimi ┼Ťrodkami.

Art. 436. ┬ž 1. Odpowiedzialno┼Ť─ç przewidzian─ů w artykule poprzedzaj─ůcym ponosi r├│wnie┼╝ samoistny posiadacz mechanicznego ┼Ťrodka komunikacji poruszanego za pomoc─ů si┼é przyrody. Jednak┼╝e gdy posiadacz samoistny odda┼é ┼Ťrodek komunikacji w posiadanie zale┼╝ne, odpowiedzialno┼Ť─ç ponosi posiadacz zale┼╝ny.

2. W razie zderzenia si─Ö mechanicznych ┼Ťrodk├│w komunikacji poruszanych za pomoc─ů si┼é przyrody wymienione osoby mog─ů wzajemnie ┼╝─ůda─ç naprawienia poniesionych szk├│d tylko na zasadach og├│lnych. R├│wnie┼╝ tylko na zasadach og├│lnych osoby te s─ů odpowiedzialne za szkody wyrz─ůdzone tym, kt├│rych przewo┼╝─ů z grzeczno┼Ťci.

Art. 437. Nie mo┼╝na wy┼é─ůczy─ç ani ograniczy─ç z g├│ry odpowiedzialno┼Ťci okre┼Ťlonej w dw├│ch artyku┼éach poprzedzaj─ůcych.

Art. 438. Kto w celu odwr├│cenia gro┼╝─ůcej drugiemu szkody albo w celu odwr├│cenia wsp├│lnego niebezpiecze┼ästwa przymusowo lub nawet dobrowolnie poni├│s┼é szkod─Ö maj─ůtkow─ů, mo┼╝e ┼╝─ůda─ç naprawienia poniesionych strat w odpowiednim stosunku od os├│b, kt├│re z tego odnios┼éy korzy┼Ť─ç.

Art. 439. Ten, komu wskutek zachowania si─Ö innej osoby, w szczeg├│lno┼Ťci wskutek braku nale┼╝ytego nadzoru nad ruchem kierowanego przez ni─ů przedsi─Öbiorstwa lub zak┼éadu albo nad stanem posiadanego przez ni─ů budynku lub innego urz─ůdzenia, zagra┼╝a bezpo┼Ťrednio szkoda, mo┼╝e ┼╝─ůda─ç, a┼╝eby osoba ta przedsi─Öwzi─Ö┼éa ┼Ťrodki niezb─Ödne do odwr├│cenia gro┼╝─ůcego niebezpiecze┼ästwa, a w razie potrzeby tak┼╝e, by da┼éa odpowiednie zabezpieczenie.

Art. 440. W stosunkach mi─Ödzy osobami fizycznymi zakres obowi─ůzku naprawienia szkody mo┼╝e by─ç stosownie do okoliczno┼Ťci ograniczony, je┼╝eli ze wzgl─Ödu na stan maj─ůtkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkod─Ö wymagaj─ů takiego ograniczenia zasady wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego.

Art. 441. ┬ž 1. Je┼╝eli kilka os├│b ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialno┼Ť─ç jest solidarna.

2. Je┼╝eli szkoda by┼éa wynikiem dzia┼éania lub zaniechania kilku os├│b, ten, kto szkod─Ö naprawi┼é, mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od pozosta┼éych zwrotu odpowiedniej cz─Ö┼Ťci zale┼╝nie od okoliczno┼Ťci, a zw┼éaszcza od winy danej osoby oraz od stopnia, w jakim przyczyni┼éa si─Ö do powstania szkody.

3. Ten, kto naprawi┼é szkod─Ö, za kt├│r─ů jest odpowiedzialny mimo braku winy, ma zwrotne roszczenie do sprawcy, je┼╝eli szkoda powsta┼éa z winy sprawcy.

Art. 442. (uchylony)

Art. 4421. ┬ž 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrz─ůdzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z up┼éywem lat trzech od dnia, w kt├│rym poszkodowany dowiedzia┼é si─Ö o szkodzie i o osobie obowi─ůzanej do jej naprawienia. Jednak┼╝e termin ten nie mo┼╝e by─ç d┼éu┼╝szy ni┼╝ dziesi─Ö─ç lat od dnia, w kt├│rym nast─ůpi┼éo zdarzenie wywo┼éuj─ůce szkod─Ö.

2. Je┼╝eli szkoda wynik┼éa ze zbrodni lub wyst─Öpku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z up┼éywem lat dwudziestu od dnia pope┼énienia przest─Öpstwa bez wzgl─Ödu na to, kiedy poszkodowany dowiedzia┼é si─Ö o szkodzie i o osobie obowi─ůzanej do jej naprawienia.

3. W razie wyrz─ůdzenia szkody na osobie, przedawnienie nie mo┼╝e sko┼äczy─ç si─Ö wcze┼Ťniej ni┼╝ z up┼éywem lat trzech od dnia, w kt├│rym poszkodowany dowiedzia┼é si─Ö o szkodzie i o osobie obowi─ůzanej do jej naprawienia.

4. Przedawnienie roszcze┼ä osoby ma┼éoletniej o naprawienie szkody na osobie nie mo┼╝e sko┼äczy─ç si─Ö wcze┼Ťniej ni┼╝ z up┼éywem lat dw├│ch od uzyskania przez ni─ů pe┼énoletno┼Ťci.

Art. 443. Okoliczno┼Ť─ç, ┼╝e dzia┼éanie lub zaniechanie, z kt├│rego szkoda wynik┼éa, stanowi┼éo niewykonanie lub nienale┼╝yte wykonanie istniej─ůcego uprzednio zobowi─ůzania, nie wy┼é─ůcza roszczenia o naprawienie szkody z tytu┼éu czynu niedozwolonego, chyba ┼╝e z tre┼Ťci istniej─ůcego uprzednio zobowi─ůzania wynika co innego.

Art. 444. ┬ž 1. W razie uszkodzenia cia┼éa lub wywo┼éania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynik┼ée z tego powodu koszty. Na ┼╝─ůdanie poszkodowanego zobowi─ůzany do naprawienia szkody powinien wy┼éo┼╝y─ç z g├│ry sum─Ö potrzebn─ů na koszty leczenia, a je┼╝eli poszkodowany sta┼é si─Ö inwalid─ů, tak┼╝e sum─Ö potrzebn─ů na koszty przygotowania do innego zawodu.

2. Je┼╝eli poszkodowany utraci┼é ca┼ékowicie lub cz─Ö┼Ťciowo zdolno┼Ť─ç do pracy zarobkowej albo je┼╝eli zwi─Ökszy┼éy si─Ö jego potrzeby lub zmniejszy┼éy widoki powodzenia na przysz┼éo┼Ť─ç, mo┼╝e on ┼╝─ůda─ç od zobowi─ůzanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Art. 445. ┬ž 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzaj─ůcym s─ůd mo┼╝e przyzna─ç poszkodowanemu odpowiedni─ů sum─Ö tytu┼éem zado┼Ť─çuczynienia pieni─Ö┼╝nego za doznan─ů krzywd─Ö.

2. Przepis powy┼╝szy stosuje si─Ö r├│wnie┼╝ w wypadku pozbawienia wolno┼Ťci oraz w wypadku sk┼éonienia za pomoc─ů podst─Öpu, gwa┼étu lub nadu┼╝ycia stosunku zale┼╝no┼Ťci do poddania si─Ö czynowi nierz─ůdnemu.

3. Roszczenie o zado┼Ť─çuczynienie przechodzi na spadkobierc├│w tylko wtedy, gdy zosta┼éo uznane na pi┼Ťmie albo gdy pow├│dztwo zosta┼éo wytoczone za ┼╝ycia poszkodowanego.

Art. 446. ┬ž 1. Je┼╝eli wskutek uszkodzenia cia┼éa lub wywo┼éania rozstroju zdrowia nast─ůpi┼éa ┼Ťmier─ç poszkodowanego, zobowi─ůzany do naprawienia szkody powinien zwr├│ci─ç koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poni├│s┼é.

2. Osoba, wzgl─Ödem kt├│rej ci─ů┼╝y┼é na zmar┼éym ustawowy obowi─ůzek alimentacyjny, mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od zobowi─ůzanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do mo┼╝liwo┼Ťci zarobkowych i maj─ůtkowych zmar┼éego przez czas prawdopodobnego trwania obowi─ůzku alimentacyjnego. Takiej samej renty mog─ů ┼╝─ůda─ç inne osoby bliskie, kt├│rym zmar┼éy dobrowolnie i stale dostarcza┼é ┼Ťrodk├│w utrzymania, je┼╝eli z okoliczno┼Ťci wynika, ┼╝e wymagaj─ů tego zasady wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego.

3. S─ůd mo┼╝e ponadto przyzna─ç najbli┼╝szym cz┼éonkom rodziny zmar┼éego stosowne odszkodowanie, je┼╝eli wskutek jego ┼Ťmierci nast─ůpi┼éo znaczne pogorszenie ich sytuacji ┼╝yciowej.

4. S─ůd mo┼╝e tak┼╝e przyzna─ç najbli┼╝szym cz┼éonkom rodziny zmar┼éego odpowiedni─ů sum─Ö tytu┼éem zado┼Ť─çuczynienia pieni─Ö┼╝nego za doznan─ů krzywd─Ö.

Art. 4461. Z chwil─ů urodzenia dziecko mo┼╝e ┼╝─ůda─ç naprawienia szk├│d doznanych przed urodzeniem.

Art. 447. Z wa┼╝nych powod├│w s─ůd mo┼╝e na ┼╝─ůdanie poszkodowanego przyzna─ç mu zamiast renty lub jej cz─Ö┼Ťci odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczeg├│lno┼Ťci wypadku, gdy poszkodowany sta┼é si─Ö inwalid─ů, a przyznanie jednorazowego odszkodowania u┼éatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

Art. 448. W razie naruszenia dobra osobistego s─ůd mo┼╝e przyzna─ç temu, czyje dobro osobiste zosta┼éo naruszone, odpowiedni─ů sum─Ö tytu┼éem zado┼Ť─çuczynienia pieni─Ö┼╝nego za doznan─ů krzywd─Ö lub na jego ┼╝─ůdanie zas─ůdzi─ç odpowiedni─ů sum─Ö pieni─Ö┼╝n─ů na wskazany przez niego cel spo┼éeczny, niezale┼╝nie od innych ┼Ťrodk├│w potrzebnych do usuni─Öcia skutk├│w naruszenia. Przepis art. 445 ┬ž 3 stosuje si─Ö.

Art. 449. Roszczenia przewidziane w art. 444-448 nie mog─ů by─ç zbyte, chyba ┼╝e s─ů ju┼╝ wymagalne i ┼╝e zosta┼éy uznane na pi┼Ťmie albo przyznane prawomocnym orzeczeniem.skontaktuj sie z nami - pomagamy zawodowo

ocenaocenaocenaocenaocena (5.0) czytajCzytaj wi─Öcej na blogu  czas Opublikowano: 2019-03-01

Odszkodowanie
Wygrywamy dla naszych klient├│w wysokie odszkodowania


Uzyskaj wysokie odszkodowanie. Ubezpieczyciel zanizył szkodę? Czujesz się niezadowolony?
Zajrzyj tu.