Wezwanie do zapłaty e-mailem


wezwanie do zapłaty e-mailem
W dniu 13 listopada 2017 r. weszła w życie nowelizacja. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Celem zmiany dotychczas obowiązujących przepisów ustawy było zabezpieczanie interesów uczestników obrotu gospodarczego. Do czasu wejścia w życie nowej regulacji, wierzyciel musiał doręczyć wezwanie osobiście co w praktyce bywało nieekonomiczne bądź związane z nieprzyjemną sytuacją. Ponadto nie zawsze udało się odebrać podpis od dłużnika, że zostało doręczone. Drugim ze sposób było nadanie wezwania do zapłaty pocztą, to z kolei generowało kolejne koszty (kwoty co najmniej 5.20 zł), a przede wszystkim: zajmowało czas. Od czasu wejścia w życie nowej regulacji wierzyciele otzrymali możliwość szybkiej i skutecznej możliwości ponaglenia dłużnika, ale przede wszystkim ważnej prawnie formy upomnienia się o swoją należność.

Czy każdemu można wezwać e-mailem do zapłaty?

Niestety nie, w przypadku przedsiębiorców w umowie należy zawrzeć z kontrahentem zapis dotyczący możliwości przekazania wezwania do zapłaty w formie mailowej.Do tego trzeba pamiętać, że opcja ta dostępna jest tylko w przypadku przedsiębiorców. Firma, której dłużnikiem jest konsument, nie może skorzystać z tego rozwiązania.skontaktuj sie z nami - pomagamy zawodowo

ocenaocenaocenaocenaocena (5.0) czytajCzytaj więcej na blogu  czas Opublikowano: 2019-05-15

Odszkodowanie
Wygrywamy dla naszych klientów wysokie odszkodowania


Uzyskaj wysokie odszkodowanie. Ubezpieczyciel zanizył szkodę? Czujesz się niezadowolony?
Zajrzyj tu.