Wezwanie dp zapłaty podstawa prawna


Podstawę prawną wysłania wezwania do zapłaty faktury określa art. 476 k.c. stanowiący, iż dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W przypadku wierzytelności wynikających z faktur zastosowanie ma pierwsza część artykułu, gdyż na fakturze oznaczony jest termin płatności do którego powinna zostać zapłacona. Przekroczenie terminu zapłaty faktury powoduje, iż dłużnik znalazł się zwłoce i możemy mu naliczać odsetki od następnego dnia roboczego przypadającego po terminie jej zapłaty. Dzień roboczy oznacza każdy dzień z wyjątkiem świąt państwowych, sobót i niedziel.


skontaktuj sie z nami - pomagamy zawodowo

ocenaocenaocenaocenaocena (5.0) czytajCzytaj więcej na blogu  czas Opublikowano: 2019-05-15

Odszkodowanie
Wygrywamy dla naszych klientów wysokie odszkodowania


Uzyskaj wysokie odszkodowanie. Ubezpieczyciel zanizył szkodę? Czujesz się niezadowolony?
Zajrzyj tu.